Partner: Vluchtelingenwerk

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Wij zijn een onafhankelijke organisatie die zich met 800 betaalde werknemers en 10.000 vrijwilligers inzet voor de bescherming van mensen die huis en haard moesten verlaten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. VluchtelingenWerk begeleidt hen vanaf het moment van binnenkomst tot en met hun integratie in de Nederlandse samenleving.

VluchtelingenWerk West en Midden Nederland ondersteunt dit plan en stelt haar expertise ter beschikking omdat het geplande resultaat niet alleen direct in de regio bruikbaar is maar tevens schaalbaar. Denk daarbij niet alleen naar uitbreiding in gebied naar landelijk niveau maar wellicht ook naar taalniveau en/of branche focus. Juist bij de integratie in de Nederlandse samenleving zijn digitale hulpmiddelen, naast persoonlijke begeleiding, van belang om maatwerk te bieden.

top