Partner: SIDN Fonds

SIDN fonds wil bijdragen aan een open en vrij internet dat voor iedereen toegankelijk is. Een internet waarop mensen kunnen vertrouwen en bouwen en dat optimaal wordt benut, omdat mensen zich veilig voelen om vrij met elkaar te communiceren, samen te werken en informatie te delen. Denk hierbij aan innovatieve toepassingen van digitale technologie en software/hardware die het internet versterken en die bij voorkeur toegankelijk zijn voor alle gebruikers. Denk hierbij aan:

  • Ontwikkeling van nieuwe open technologie die de veiligheid en stabiliteit van en het vertrouwen in het internet vergroten.
  • Verbetering van toegang tot kennis en informatie door de inzet van open netwerken, open source hardware en software en open data.
  • Vergroten van de toegankelijkheid van het internet voor iedereen. In het bijzonder voor mensen in een achterstandspositie. 
  • Stimuleren van autonomie en vrijheid van de internetgebruiker middels oplossingen die digitale grondrechten beschermen of bevorderen.
top