Partner: KNR PIN

Namens de Konferentie Nieuwe Religieuzen (KNR) ondersteunt de commissie Projecten in Nederland (PIN) projecten die passen bij de inspiratie van de religieuzen. Maar dat betekent niet dat we alleen geld geven aan ‘gelovige’ projecten. Veel van ‘onze’ projecten hebben zelfs niets met de kerk te maken. Het betekent wel dat we zoeken naar projecten met een inspiratie die religieuzen herkennen. Simpel gezegd: PIN betaalt mee aan projecten die religieuzen hadden kunnen aanpakken.

De commissie PIN beoordeelt aanvragen voor subsidie. We sluiten aan bij de manier waarop religieuzen zelf steeds hebben gewerkt op allerlei plaatsen in de samenleving. En we zoeken naar vernieuwende projecten die de samenleving van vandaag beter helpen maken.

De bijdrage aan NLbiz.nl is een solidariteitsbijdrage van de geamenlijke religieuzen in Nederland via KNR – Projecten in Nederland (PIN). De commissie schreef onder andere:

“Het betreft een mooi innovatief project. De hoge werkloosheid onder vluchtelingen vraagt om nieuwe manieren om vluchtelingen te ondersteunen.”

top